Financial lease is een financieringsoptie die bedrijven de mogelijkheid biedt om bedrijfsmiddelen te verkrijgen zonder ze direct aan te schaffen. Het proces van het aangaan van een financial lease overeenkomst vereist een zorgvuldige afweging en stappen om ervoor te zorgen dat het past bij de behoeften en financiële situatie van het bedrijf. Hier volgen de belangrijkste stappen om een financial leaseovereenkomst aan te gaan:

Identificeer het gewenste actief voor lease

Het eerste en belangrijkste aspect is het identificeren van het actief dat je wilt leasen. Dit kan variëren van voertuigen en machines tot apparatuur of zelfs onroerend goed. Het is cruciaal om een grondige analyse uit te voeren om te bepalen welk actief het meest geschikt is voor de bedrijfsactiviteiten en het financiële plaatje.

Zoek een betrouwbare lessor

Kies een betrouwbare lessor of leasebedrijf waarmee je een overeenkomst wilt aangaan. Doe grondig onderzoek naar verschillende leasemaatschappijen, vergelijk hun voorwaarden, rentetarieven, servicekosten en klantenservice voordat je een keuze maakt.

Indienen van de aanvraag voor financial lease

Na het selecteren van de lessor, dien je een aanvraag in voor financial lease. Deze aanvraag vereist het verstrekken van gedetailleerde informatie over het bedrijf, financiële documenten zoals balans en winst- en verliesrekeningen, en soms persoonlijke garanties van de ondernemer.

Beoordeling van de aanvraag en kredietgoedkeuring

De lessor zal de ingediende aanvraag grondig beoordelen om de kredietwaardigheid van het bedrijf te evalueren. Hierbij wordt gekeken naar de financiële stabiliteit, betalingsgeschiedenis en andere relevante factoren. Na goedkeuring worden de leasevoorwaarden voorgesteld.

Ondertekening van het leasecontract

Zodra de leasevoorwaarden zijn vastgesteld, wordt het leasecontract opgesteld. Het contract omvat specifieke details zoals de duur van het leasecontract, de maandelijkse betalingen, rentetarieven en andere belangrijke voorwaarden. Zorg ervoor dat je alle clausules en voorwaarden begrijpt voordat je het contract ondertekent.

Levering en gebruik van het geleasede actief

Na het ondertekenen van het contract wordt het geleasede actief geleverd aan het bedrijf en kan het in gebruik worden genomen. Gedurende de looptijd van het leasecontract ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van het actief.

Het aangaan van een financial leaseovereenkomst vereist zorgvuldige planning, onderzoek en een goed begrip van de financiële verplichtingen. Het is aan te raden om advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je een leaseovereenkomst aangaat, om er zeker van te zijn dat het past bij de behoeften en financiële situatie van jouw bedrijf.

Overtuigd dat u uw auto wilt laten wrappen?

 

Autowrap aanvragen

Autowrap aanvragen